Soffmys blir en skräddarsydd företagsgåva

by Niklas

Boken ”Soffmys med varma drycker” har utvecklat sig till att bli vår första riktigt unika bok. Den kommer delvis att byta skepnad för varje företagskund. De vackra naturbilderna av Tommy Lennartsson bildar grundstommen tillsammans med recepten och bilderna på värmande drycker.
Vi hjälper till att ta fram ditt företags egna texter för omslagets flikar. Även titeln kan anpassas. Till exempel så här: ”Soffmys och varma drycker med IT-meckarna” eller ”Soffmys och varma drycker med chokolateriet Bönan”.

You may also like

Leave a Comment