Inspiration

by Niklas

Jag fyller kalendern för januari med inspirerande möten. Det finns inget så roligt och givande som att möta personer som vill diskutera planer kring en bokutgivning, som vill få verktyg för att komma vidare i sin planering av en bok, få feed back på texter. Njutningsfullt också att skapa produktionsplaner, tolka önskemål om vad boken ska förmedla, fundera över papperskvaliteter

You may also like

Leave a Comment