Bästa Alice!

by Ingrid

Att ha en praktikant kan kanske innebära en hel del arbete. Det är inte per automatik som den personen valt arbetsplats själv. Tänk att då ha sådan tur att bli kontaktad just för det företag man är. I vårt fall hade Alice bestämt sig för oss långt innan vi visste om henne.

Alice har diktat visor på jobbet, gett feed back på hemsidor, och nu senast kodat en del på den här nya sidan. Allt till stor belåtenhet.

You may also like

Leave a Comment